Algemene Voorwaarden voor krlease.nl

Laatst bijgewerkt: 15-11-2023

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden aangeboden via de website krlease.nl, eigendom van Robert Kuhnke (“wij”, “ons” of “onze”). Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met deze voorwaarden.

2. Diensten

Onze website biedt informatie over Financial Lease, Operational Lease, Equipment Lease en Private Lease. We faciliteren ook het indienen van leaseaanvragen via ons platform.

3. Verplichtingen

  • Leaseaanvragen: Het indienen van een leaseaanvraag via onze website houdt in dat u instemt met de verstrekking van accurate en volledige informatie. Wij behouden ons het recht voor om aanvragen te weigeren of te annuleren bij onjuiste informatie.

  • Vertrouwelijkheid: U gaat ermee akkoord om vertrouwelijke informatie met betrekking tot de leaseaanvragen en onze diensten vertrouwelijk te behandelen.

4. Aansprakelijkheid

  • Verantwoordelijkheid: Wij streven ernaar om accurate informatie te verstrekken, maar zijn niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden of fouten in de verstrekte informatie.

  • Gebruik van informatie: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig gebruik van informatie die door gebruikers via onze website wordt verstrekt.

5. Privacy

Ons privacybeleid regelt het gebruik en de bescherming van persoonlijke informatie. Door gebruik te maken van onze diensten stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.

6. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden treden in werking zodra ze op onze website zijn geplaatst.

7. Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. In geval van geschillen zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland.

8. Contact

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact met ons opnemen via info@krlease.nl.